Βασικοί Συνεργάτες

Για να καταφέρνουμε να δυναμώνουμε ως οργανισμός και να αποδίδουμε το μέγιστο των δυνανοτήτων μας, λειτουργούμε ως μια οικογένεια με τους ακόλουθους οργανισμούς, αλληλοβοηθόντας ο ένας τον άλλο όπου και όποτε χρειάζεται.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Email: info@togethercyprus.org

Τηλέφωνο: 70005022

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Α.Αδαμαντίου 15,
Κάτω Πολεμίδια, 4152, 
Λεμεσός, Κύπρος