Παράλληλη Βουλή

Ο οργανισμός μας έχει την τιμή να εκπροσωπείτε στην πρώτη Παράλληλη Βουλή για το Περιβάλλον, την Οικολογία-Αειφορία και την Υγεία ενώ συμμετέχει στις πιο κάτω επιτροπές:

  • Επιτροπή για την κλιματική αλλαγή.
  • Επιτροπή για την ποιότητα του αέρα και των υδάτων στην Κύπρο.
  • Επιτροπή για την διαχείριση αποβλήτων.
  • Επιτροπή για τη δημόσια υγεία.
   

Τι είναι η Παράλληλη Βουλή

Η Παράλληλη Βουλή στόχο έχει την ανάπτυξη μιας διαδραστικής σχέσης με την κοινωνία και τους πολίτες, μέσω της οποίας θα ενισχυθεί η πολιτότητα, η συμμετοχική δημοκρατία, ο πλουραλισμός και η διαφάνεια.  Οι βουλευτές, ως οι κατεξοχήν εκφραστές της λαϊκής κυριαρχίας, συμπληρωματικά με το αμιγώς νομοθετικό έργο που παράγουν και την κοινοβουλευτική δραστηριότητα που αναπτύσσουν, θα αφουγκράζονται,  σε ένα νέο συντεταγμένο πλαίσιο, τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς και τα προβλήματα των πολιτών, θα συμβάλλουν στην επίλυσή τους και θα συνδιαλέγονται μέσα από ένα μόνιμο κανάλι επικοινωνίας και διαλόγου με τους πολίτες.

Περαιτέρω, η Βουλή, αναγνωρίζοντας την ύπαρξη και παραγωγή στον τόπο μας εξειδικευμένης γνώσης και τεχνογνωσίας, αλλά και συσσωρευμένης εμπειρίας, θα λειτουργήσει ως καλός αγωγός αξιοποιώντας τις δυνατότητες αυτές προς όφελος της κοινωνίας σε οργανωμένη και τακτική βάση.  Ειδικότερα, η Παράλληλη Βουλή, λειτουργώντας ως κινητήριος μοχλός προώθησης των συμφερόντων της κοινωνίας και της πολιτείας και συνδιαμορφωτής του κοινοβουλευτικού και εν γένει πολιτικού γίγνεσθαι, φιλοδοξεί αφενός να καταστήσει την κοινωνία ενεργό στις παγκόσμιες εξελίξεις που συντελούνται και αφετέρου να ενεργοποιήσει τους ίδιους τους πολίτες, ώστε αυτοί να μην παρακολουθούν παθητικά ως απλοί θεατές όσα διαδραματίζονται και τους αφορούν.  Κατ’ αυτό τον τρόπο παραγωγικές δυνάμεις απ’ όλα τα στρώματα της κοινωνίας, αλλά και ομάδες πολιτών και μεμονωμένα πρόσωπα, μέσα από κοινές συνέργειες, θα συμβάλουν στην πρόοδο και την ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό

 

Παράλληλη Βουλή για το Περιβάλλον, την Οικολογία-Αειφορία και την Υγεία

Η λειτουργίας της Παράλληλης Βουλής για το Περιβάλλον, την Οικολογία-Αειφορία και την Υγεία είναι ιδιαίτερη στην καθολική προσπάθεια αντιμετώπισης περιβαλλοντικών ζητημάτων ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο, όπως η κλιματική αλλαγή, η ποιότητα του αέρα και των υδάτων, η διαχείριση αποβλήτων, η χρήση χημικών προϊόντων και άλλων πηγών ενέργειας και οι επιπτώσεις που προκαλούν στη δημόσια υγεία.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων από μόνη της αλλά και εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει ήδη προχωρήσει στη λήψη νομοθετικών μέτρων και ρυθμίσεων που αποσκοπούν στην ανακοπή της περιβαλλοντικής καταστροφής και την απάμβλυνση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, όπως οι νομοθεσίες που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων, τον έλεγχο της ρύπανσης, τους γενετικούς πόρους και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ενώ πολλά άλλα εκκρεμούν για έγκριση.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Email: info@togethercyprus.org

Τηλέφωνο: 70005022

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Α.Αδαμαντίου 15,
Κάτω Πολεμίδια, 4152, 
Λεμεσός, Κύπρος