Συνεργατες

Πιστεύουμε στην ανάπτυξη υγειών και οφέλιμων συνεργιών. Για αυτό τον λόγο δημιουργήσαμε δεσμούς τόσο με τοπικά όσο και διεθνή σύνολα για το καλό όλων για θέματα κοινωνικού και περιβαλλοντικου περιεχομένου.

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε μόνο μερικές από τις σημαντικές συνέργιες που έχουν αναπτυχθεί.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Email: info@togethercyprus.org

Τηλέφωνο: 70005022

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Α.Αδαμαντίου 15,
Κάτω Πολεμίδια, 4152, 
Λεμεσός, Κύπρος