Υποστηρικτές

Η συνεργασία πάντοτε εξασφαλίζει την επιτυχία και τα ευεργετικά αποτελέσματα για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και το ευρύτερο κοινό.

Η οργάνωσή μας έχει αναπτύξει συγκεκριμένες συνέργιες με την Επίτροπο Περιβάλλοντος κ. Ιωάννα Παναγιώτου και τον Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ κ. Γιάννη Γιαννάκη μαζί με διάφορα άλλα οργανωμένα σύνολα της πολιτικής, του περιβάλλοντος, του κοινωνικού και του οικονομικού τομέα της Κύπρου.

Μερικά από αυτά είναι τα ακόλουθα

       
       
Στοιχεία Επικοινωνίας

Email: info@togethercyprus.org

Τηλέφωνο: 70005022

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Α.Αδαμαντίου 15,
Κάτω Πολεμίδια, 4152, 
Λεμεσός, Κύπρος