Ποτέ να μη ξεχνάς να αγαπά, τα όνειρά σου μην τα παρατάς…

Ποτέ να μη ξεχνάς να βλέπεις με τα μάτια της ψυχής, και όταν λες πως δε μπορείς τα λόγια μου αυτά να θυμηθείς…….

Ποτέ να μη ξεχνάς και να πετάς, στα σύννεφα κι ακόμα πιο ψηλα….