Αγαπητά Μέλη / Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. του Σωματείου προσκαλεί όλα τα τακτικά Μέλη σε Ετήσια Γενική Συνέλευση την Τρίτη 07 Αυγούστου 2019 και ώρα 19:00 μ.μ. στα γραφεία του Σωματείου – “Σπίτι του Εθελοντή ” – Κρατητηρίων 4 – Τ.Κ. 2660 – Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς, με θέμα ημερησίας διατάξεως την Επικαιροποίηση των Καταστατικών Εγγράφων

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 14/08/2019 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, χωρίς την αποστολή νέας, ειδικής προς τούτο, πρόσκλησης.
Σε περίπτωση μη επίτευξης και πάλι της απαιτούμενης από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 21/08/2019 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, χωρίς την αποστολή νέας ειδικής προς τούτο πρόσκλησης.
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Αγγελή
31 Ιουλίου 2019