Ποιοί Είμαστε

Ποιοί Είμαστε

  • Ο οργανισμός Together Cyprus (TC) ιδρύθηκε με στόχο την ενεργό συμμετοχή των πολιτών τόσο σε περιβαλλοντικά όσο και σε κοινωνικά ζητήματα. O Together Cyprus έχει γίνει το πιο σύγχρονο και επιτυχημένο δίκτυο εθελοντών στο νησί μας. Κάθε δράση της διεξάγεται σε στενή συνεργασία με το Γραφείο του Επιτρόπου Περιβάλλοντος και το Γραφείο του Επιτρόπου για τον Εθελοντισμό και τις ΜΚΟ, καθώς και πάνω από εξακόσιες συνεργασίες με τοπικές αρχές, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, ΜΚΟ και άλλους φορείς.
  • Το TC είναι σήμερα ο μόνος οργανισμός στην Κύπρο που έχει ενσωματώσει τους στόχους των 17 Αειφόρων Αναπτυξιακών Οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών στην ατζέντα και το καταστατικό του, ακολουθώντας παράλληλα μια οριζόντια στρατηγική κοινωνικής ευημερίας και κυκλικής οικονομίας. Εκτός από τα παραπάνω, ο όρος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – αποτελεί προτεραιότητα για κάθε πιθανή συνεργασία που αναπτύσσουμε. Η νοοτροπία της οργάνωσής μας είναι να δημιουργούμε συνέργιες μόνο με οντότητες που δρουν και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων.

Για τους προαναφερθέντα λόγους είμαστε η πρώτη ΜΚΟ που έχει ενταχθεί στο δίκτυο CSR Κύπρου, την εθνική πλατφόρμα για την προώθηση των 17 Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης μέσω στρατηγικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Συνεργαζόμαστε στενά με τους ακόλουθους Διεθνείς Οργανισμούς για ένα καλύτερη, χωρίς σκουπίδια κόσμο. Είμαστε επίσης υπερήφανοι που ανακοινώνουμε ότι ο οργανισμός μας είναι ένα εκ των Ιδρυτικών Μελών της Παγκόσμιας Ημέρας Καθαρισμού – World Cleanup Day.

       
       

Η δυναμική πορεία του οργανισμού μας οφείλεται τόσο στην αναγνώριση της προσπάθειάς μας αλλά και στο ότι μέλη της ομάδας έχουν αναγνωριστεί τόσο τοπικά όσο και διεθνώς για τις ηγετικές ικανότητες τους.

       

Επιθυμούσαμε να αναπτυχθούμε περαιτέρω και ως εκ τούτου φέραμε ανθρώπους με επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη για να καλύψουμε το χάσμα μεταξύ ακαδημίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος στα πλαίσια των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης . Μερικά από τα ερευνητικά προγράμματα στα οποία εργάζονται μέλη της ομάδας μας είναι τα εξής.

       

Aν κάποιος απεικόνιζε το πνεύμα και τη φιλοσοφία της ομάδας μας, τότε αυτό θα ήταν ένα τεράστιο μωσαϊκό ανθρώπων. Όλοι αυτοί των οποίων ο σεβασμός και η αγάπη για το περιβάλλον και η πρόσπάθεια για ένα κοινό μέλλον, γίνεται πραγματικότητα. Στόχος μας είναι να διαδώσουμε το μήνυμα του εθελοντισμού και της συνεργασίας μεταξύ οργανωμένων συνόλων της κοινωνίας, αναπτύσσοντας ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των πολιτών και πιο συγκεκριμένα αυτών με λιγότερες ευκαιρίες.

“Αν δεν κάνεις καλύτερη ζωή κάποιου άλλου, τότε σπαταλάς το χρόνο σου. Η ζωή σου θα γίνει καλύτερη κάνοντας καλύτερες άλλες ζωές” – Will Smith

Στοιχεία Επικοινωνίας

Email: info@togethercyprus.org

Τηλέφωνο: 70005022

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Α.Αδαμαντίου 15,
Κάτω Πολεμίδια, 4152, 
Λεμεσός, Κύπρος