Ποιοί Είμαστε

Ο οργανισμός Together Cyprus (TC) ιδρύθηκε με στόχο την ενεργή συμμετοχή των πολιτών τόσο σε περιβαλλοντικά όσο και σε κοινωνικά ζητήματα. Το TC είναι σήμερα ο μόνος οργανισμός στην Κύπρο που έχει ενσωματώσει τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών στην ατζέντα και το καταστατικό του, ακολουθώντας παράλληλα μια οριζόντια στρατηγική κοινωνικής ευημερίας και κυκλικής οικονομίας. Εκτός από τα παραπάνω, ο όρος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – αποτελεί προτεραιότητα για κάθε πιθανή συνεργασία που αναπτύσσουμε. 

Η φιλοσοφία του οργανισμού μας είναι να κτίζουμε συνεργίες με οντότητες που δρουν και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων.

O Together Cyprus έχει γίνει το πιο σύγχρονο και επιτυχημένο δίκτυο εθελοντών στο νησί μας. 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Email: info@togethercyprus.org

Τηλέφωνο: 70005022

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Α.Αδαμαντίου 15,
Κάτω Πολεμίδια, 4152, 
Λεμεσός, Κύπρος

Contact Details

Email: info@togethercyprus.org

Phone number: 70005022

Address: Α.Adamantiou 15,
Kato Polemidia, 4152,
Limassol, Cyprus