Πιστοποιητικό 2023

Συγχαρητήρια! You did it!

Για να λάβετε το πιστοποιητικό συμμετοχής σας για την εκστρατεία Let’s Do It! Cyprus 2023, παρακαλoύμε όπως συμπληρώσετε το όνομα του ατόμου που έχει λάβει μέρος και το όνομα της ομάδας/εταιρίας/σχολείου που εκπροσώπησε. Για να προσθέσετε την υπογραφή του οργανισμού/ομάδας παρακαλώ όπως είτε 1) αποθηκεύσετε το πιστοποιητικό στον υπολογιστή σας και την τοποθετήσετε ηλεκτρονικά είτε 2) τυπώσετε το πιστοποιητικό και την προσθέσετε χειρόγραφα.

Καλή τύχη!


  Στοιχεία Επικοινωνίας

  Email: info@togethercyprus.org

  Τηλέφωνο: 70005022

  Διεύθυνση αλληλογραφίας: Α.Αδαμαντίου 15,
  Κάτω Πολεμίδια, 4152, 
  Λεμεσός, Κύπρος