Συνεργατες

Πιστεύουμε στην ανάπτυξη υγειών και οφέλιμων συνεργιών. Για αυτό τον λόγο δημιουργήσαμε δεσμούς τόσο με τοπικά όσο και διεθνή σύνολα για το καλό όλων για θέματα κοινωνικού και περιβαλλοντικου περιεχομένου.

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε μόνο μερικές από τις σημαντικές συνέργιες που έχουν αναπτυχθεί.

  • Διεύθυνση
    Κυριάκου Μάτση 56, Λευκωσία - Κύπρος