Πρασινίζουμε την Κύπρο

Η Πρωτοβουλία «Πρασινίζουμε την Κύπρο» ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2016, μετά τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές στην Αργάκα και στη Σολέα, με σκοπό την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της έντονης διάθεσης από πολίτες, οργανωμένα σύνολα και εταιρείες/οργανισμούς, για προσφορά εθελοντικής εργασίας και/ή οικονομικής στήριξης με στόχο την περιβαλλοντική διαχείριση και αποκατάσταση των καμένων περιοχών, αλλά και άλλες δράσεις διατήρησης της φύσης.

Οι Επίτροποι Περιβάλλοντος και Εθελοντισμού, το Τμήμα Δασών, η Ένωση ΚοινοτήτωνΚύπρου και ο Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου(ΦΣΚ),  έχουν ιδρύσει και διαχειρίζονται την Πρωτοβουλία «Πρασινίζουμε την Κύπρο» που σκοπό έχει την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της έντονης διάθεσης από πολίτες, οργανωμένα σύνολα και εταιρίες/οργανισμούς, για προσφορά εθελοντικής εργασίαςκαι/ή οικονομικής στήριξης στα πλαίσια της περιβαλλοντικής διαχείρισης και αποκατάστασης των καμένων περιοχών αλλά και άλλων δράσεων διατήρησης της φύσης.

   

     

Στόχος της Πρωτοβουλίας αυτής δεν είναι να υποκαταστήσει το έργο του κράτους. Οι δράσεις μας είναι υποστηρικτικές και συμπληρωματικές και πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την εκάστοτε οικεία κρατική υπηρεσία.

Σκοποί της Πρωτοβουλίας «Πρασινίζουμε την Κύπρο» είναι:

  • Αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών (και μετά από πυρκαγιά).
  • Φυτεύσεις σε περιοχές, κυρίως της υπαίθρου, στις οποίες υπάρχει ανάγκη.
  • Βελτίωση/ενίσχυση πρασίνου στις ορεινές και άλλες κοινότητες της υπαίθρου.
  • Αποκατάσταση περιοχών που ιστορικά υποβαθμίστηκαν από υπερεκμετάλλευση.
  • Προστασία/συντήρηση αξιόλογων στοιχείων της φύσης.
  • Έργα υπαίθριας αναψυχής π.χ. Μονοπάτια Μελέτης της Φύσης, Πάρκα κτλ.
  • Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος.
  • Δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
  • Αξιοποίηση εθελοντικής εργασίας.
  • Δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Βιντεάκι που έχει ετοιμαστεί από τη CYTA

Η προσπάθεια από την Ομάδα Re-tree τηε Ελληνική Τράπεζα

Μάθε περισσότερα ΕΔΩ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Email: info@togethercyprus.org

Τηλέφωνο: 70005022

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Α.Αδαμαντίου 15,
Κάτω Πολεμίδια, 4152, 
Λεμεσός, Κύπρος