Έντυπο Δράσης

Συγχαρητήρια για τη συμμετοχή σας στο Let’s Do It! Cyprus 2021! You did it!
Βοηθήστε μας να συλλέξουμε και να αναλύσουμε τα δεδομένα που έχουν επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του Let’s Do It! Cyprus 2021 συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα.
Ευχαριστούμε για την πολύτιμη σας στήριξη!

Υποσημείωση:
Παρακαλούμε όλες οι φωτογραφίες να σταλούν στο letsdoitcy@gmail.com με τον τίτλο της ομάδας ή του οργανισμού που έχουν διαξάγει τον καθαρισμό.
Η οποιαδήποτε ανάρτηση φωτογραφιών ανηλίκων στα ΜΚΔ και στα ΜΜΕ στα πλαίσια του Let’s Do It! Cyprus θα πρέπει να γίνεται ΜΟΝΟ με την συγκατάθεση του γονέα/κηδεμόνα
.


  Στοιχεία Επικοινωνίας

  Email: info@togethercyprus.org

  Τηλέφωνο: 70005022

  Διεύθυνση αλληλογραφίας: Α.Αδαμαντίου 15,
  Κάτω Πολεμίδια, 4152, 
  Λεμεσός, Κύπρος