Αίτηση Συμμετοχής | Let’s Do It! Cyprus 2023

Όλα τα Σχολεία / Οργανισμοί / Άτυπες Ομάδες που διοργανώνουν τους δικούς τους καθαρισμούς έχουν την επιλογή να διαλέξουν τις δικές τους ημερομηνίες και τοποθεσίες.

Για να λάβετε μέρος στην Εκστρατεία μεταξύ 23-29 Οκτωβρίου 2023 παρακαλώ όπως συμπληρώσετε την πιο κάτω αίτηση μέχρι τις 20 Οκτωβρίου.  *Παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τον πλησιέστερο σας Δήμο ή Κοινότητα για να έρθει να παραλάβει τα σκουπίδια σας σε περίπτωση που ΔΕΝ υπάρχουν Κάλαθοι Απορριμάτων κοντά.

  **Τα Πιστοποιητικά Συμμετοχής θα αναρτηθούν εδώ από την 1η του Νοέμβρη.

  Η συλλογή ευαίσθητων ή άλλων προσωπικών δεδομένων σχετικά με τη χρήση και το σκοπό αυτής της αίτησης προστατεύεται ιδιαίτερα και πάντα σύμφωνα με την πολιτική προστασίας απορρήτου όπως απαιτείται από το δίκαιο της Κύπρου και τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες ή/και Κανονισμούς

  Στοιχεία Επικοινωνίας

  Email: info@togethercyprus.org

  Τηλέφωνο: 70005022

  Διεύθυνση αλληλογραφίας: Α.Αδαμαντίου 15,
  Κάτω Πολεμίδια, 4152, 
  Λεμεσός, Κύπρος