Συνεργασίες

Η φιλοσοφία του Οργανισμού μας εναπόκειται σε μια και μόνο λέξη “MAZI“. Πιστεύουμε ότι η κάθε ωφέλιμη συνεργασία εξασφαλίζει πάντοτε την επιτυχία ενώ τα ευεργετικά αποτελέσματά της μπορούν να επιφέρουν την αλλαγή που τόσο θέλουμε να δούμε στον κόσμο.

Από την ίδρυσή του, το 2017, το Together Cyprus είναι σε στενή συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος και το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ ενώ είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με διάφορα άλλα οργανωμένα σύνολα του κοινωνικού και κρατικού τομέα της Κύπρου. Μερικά από αυτά είναι η Ένωση Δήμων, η Ένωση Κοινοτήτων, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και το Σώμα Προσκόπων Κύπρου.

Όσο αφορά τους διεθνείς οργανισμούς, το Τogether Cyprus έχει συνάψει συνεργασίες με M.K.Ο όπως τα Let’s do it! FoundationPrince Albert II of Monaco Foundation, IUCN, Zero Waste International Alliance και το Trash Hero World, ενώ υπάρχει στενή συνεργασία και με μια πληθώρα ξένων οργανισμών στα πλαίσια τρέχοντων Ευρωπαικών Προγραμμάτων πχ. Εrasmus +  

Έχουν επιτευχθεί με επιτυχία πέραν από 500 συνεργασίες συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων πληθώρα από Ακαδημαικά Ιδρύματα, Σχολεία, Αθλητικά Σωματεία, ΜΚΟ και Εταιρίες ενώ υπάρχει ανοιχτός διαύλος καθημερινής επικοινωνίας με πολλές ομάδες που αντιπροσωπεύουν και προέρχονται από τους τρεις πυλώνες (Περιβάλλον | Κοινωνία | Οικονομία) της Κύπρου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Email: info@togethercyprus.org

Τηλέφωνο: 70005022

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Α.Αδαμαντίου 15,
Κάτω Πολεμίδια, 4152, 
Λεμεσός, Κύπρος